Røropplegg

Industrirørlegging

Vi legger/bygger alle typer rør innen carbon og rustfrie materialer og dimensjoner.
Vi har sertifiserte sveiere som utfører denne type oppdrag av meget god kvalitet.

Våre medarbeidere har stor faglig kompetanse. Vennligst ta kontakt med oss ved spørsmål eller referanser!