Lagringstanker for olje, gass og vann.


Vi har mer enn 25 års' erfaring med tank-konstruksjon og reparasjon i Norge og i utlandet. Vi setter også opp flytetak.

Vi har levert mange tank-anlegg til Norske og utenlandske oljeselskaper og raffinerier. - lagd i carbon stål og rustfritt stål. Vi er vel utstyrt for produksjon av tanker og tilhørende røropplegg av forskjellig størrelse og volum.