Industrisiloer

Vår lange erfaring i konstruksjon av tank-anlegg, inneholder også konstruksjon av siloer, store silo-systemer og transportsystemer for fiskemel, cement, kalk, sand og fiske råmateriale.

Vi produserer også tanker og røropplegg i både carbon stål og rustfritt stål. Siloene er bygd etter samme prinsipp som store oljetanker: Først blir bunnen lagt ut og sveiset. Deretter blir topp-sargplatene montert og sveiset vertikalt, så blir takkonstruksjonene montert til topp-sargplatene.

Takplatene blir nå lagt ut og sveiset til topp-sargplatene, så blir dette løftet en platehøyde opp, og neste sargplater blir tilpasset og sveiset. Denne operasjonen blir repetert til ønsket høyde er nådd.

Dimensjoner og andre detaljer i samsvar med kundens behov.