Flytetak for lagringstanker

FLYTETAK
De siste årene har vi samarbeidet med Novaro Industrier i Canada, som produserer flyte tak. Dette systemet vil forhindre fordamping med 90% og redusere faren for eksplosjon fordi taket alltid følger nivået til væsken eller gasse
 
 
For mer opplysninger om flytetak, kontakt oss for egen brosjyre